Aby jste se během akce  chovali  slušně ke krampusům , netahali  je  za rohy nebo je nějak neprovokovali  …  V případě neslušného chování a provokování  , bude daná osoba  automaticky zajištěna  a to PČR .. 

!  VAROVÁNÍ  !

přízný zákaz  používání veškerých  pirotechnických zařízení

                 přízný zákaz  používání alkoholických nápojů

                    přízný zákaz  používání  omamných látek

                      přízný zákaz  kouření  po blíž  krampus

!  Pravidla  !

Pro zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu Krampusacicz bylo nutné určit několik pravidel. 
Povinností každého návštěvníka je dodržovat je. 
V případě jejich hrubého porušení bude hříšník vyloučen z akce a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení vstupného.
1 – Je zakázáno přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje, toxické a návykové látky v areálu akce. 
Organizátor akce nenese odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto pravidla.
2 – Kouření je v areálu akce zakázáno.
3 – Je zakázáno znečišťovat areál akce, tak jako vyhazovat odpadky,nedopalkdy od cigaret po blíž krampusáka. 
4 – Jakékoliv poškození musí být bez prodlení nahlášeno organizátorům.
5 – Veškeré věci jako jsou např: (pyrotechnika , vlastní hudba, apod.) musí povolit organizátor akce.( informace pro účastníky)
6 -Návštěvníci jsou povinni nosit vstupenku v podobě pásky po celou dobu akce. Pokud dojde k jejímu stržení, vstupenka se stává neplatnou. 
7 – Za strženou vstupenku nebude vydána náhradní.
8 – Zodpovědnost za osoby mladší 15 let přebírá doprovázející dospělá osoba starší 18 let.                         9 – Krampusacicz ani žádný z jeho pořadatelů nenesou zodpovědnost za návštěvníky pod 15 let vyskytující se v prostorách akce.
  10 – Jakékoliv zbraně jsou na akci zakázány . 
11 – Ve všech sporech má rozhodující slovo organizátor akce, účastníci jsou povinni řídit se jeho pokyny.
12  – Vstupem na akci souhlasíte s pořizováním svých fotografií a videozáznamů, tyto fotografie mohou být dále použity k propagaci Krampusacicz.
Na akci je zakázáno vodit zvířata.
  13 – Páska je majetkem organizátora až do skončení akce.
14 – Organizátor má právo vyloučit návštěvníka z akci při porušení těchto pravidel, nebo při nevhodném chování. Toto rozhodnutí je finální.
Účastníci jsou povinni řídit se zákony ČR.

V případě  nedodržování  pravidel  nebude daná osoba   na  akci puštěna

Při vstupu na webové stránky Krampusacicz souhlasíte z pravidly která naleznete v sekci informace. Je přísně zakázáno stahovat veškeré fotky , videa a používat je jinde pro vaše účely. View more
Cookies settings
souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
chat s operátorem
1
online
online operátor
Vítej u Krampusákucz . Jak ti můžem poradit ?
další informace nalezneš na stránkách Krampusacicz
kontaktovat nás můžeš vždy od pondělí - pátek 10 : 00 - 18 : 00h.